Nauka gry na gitarze basowej

Lekcje dla:

dzieci od 10. roku życia
młodzieży
dorosłych

Lekcje gitary basowej Gliwice szkoła muzyczna

Fundament

Na tym niepozornym instrumencie swoją podstawę buduje każdy prawdziwy zespół. We wszystkich stylach muzyki rozrywkowej gitara basowa jest nieomal niezastąpiona. Paradoksem jest to, że instrument, który wydaje się być w cieniu, tak naprawdę pełni jedną z najważniejszych ról w zespole.

Grupowo lub indywidualnie

W Muzowii zajęcia w klasie gitary basowej odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej (maksymalnie trzy osoby). Program obejmuje różne najpopularniejsze techniki gry: palcowanie, slapping, popping, klangowanie czy wreszcie tradycyjne granie kostką. Uczymy czytania nut, a nie tabulatur, którymi posługują się samoucy. Ważnym aspektem nauki jest również udział w sekcji rytmicznej towarzyszącej wokalistom czy gitarzystom.

Nauka gry na gitarze basowej w Gliwicach w szkole muzycznej

Tryb Hobby

pln240/ mies.
 • Cena uwzględnia rabat 20 zł za terminową płatność
 • 1 lekcja 55 min w tygodniu
 • Zajęcia grupowe
 • Lekcje teorii w ramach lekcji instrumentu
 • Jedna lekcja grupowa 55 min w tygodniu (45 min w przypadku grup dwuosobowych)

  Grupy dostosowane wiekowo, do 4 osób

  36 lekcji w roku (wrzesień – czerwiec)

  Kalendarz zajęć zgodny z kalendarzem szkolnym

  Brak egzaminów

  Semestry kończą się występami uczniów

  Jednorazowa opłata wpisowa 80 zł

  Zapisy trwają cały rok

Tryb Solo

pln390/ mies.
 • Cena uwzględnia rabat 20 zł za terminową płatność
 • 1 lekcja 55 min w tygodniu
 • Zajęcia indywidualne
 • Lekcje teorii w ramach lekcji instrumentu
 • Jedna lekcja indywidualna 55 min w tygodniu

  36 lekcji w roku (wrzesień – czerwiec)

  Kalendarz zajęć zgodny z kalendarzem szkolnym

  Brak egzaminów

  Semestry kończą się występami uczniów

  Jednorazowa opłata wpisowa 80 zł

  Zapisy trwają cały rok

Tryb Master / II stopień

pln620/ mies.
 • Cena uwzględnia rabat 20 zł za terminową płatność
 • 3 lekcje w tygodniu
 • Indywidualne lekcje instrumentu
 • Grupowe lekcje teorii i zespołu
 • Jedna indywidualna lekcja instrumentu 55 min w tygodniu

  Jedna lekcja zespołu 55 min w tygodniu

  Jedna grupowa lekcja teoretyczna 45 min w tygodniu (kształcenie słuchu z harmonią)

  36 lekcji każdego przedmiotu w roku (wrzesień – czerwiec)

  Kalendarz zajęć zgodny z kalendarzem szkolnym

  Semestry kończą się występami uczniów

  Wiek od 12. roku życia

  Jednorazowa opłata wpisowa 80 zł

  Przyjęcie kandydata poprzedzone zbadaniem jego predyspozycji muzycznych*

  Sześcioletni cykl nauki zakończony recitalem dyplomowym i otrzymaniem dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II st.*

  Opłata stała 300 zł (płatna cały rok – 12 m-cy) oraz edukacyjna 320 zł (płatna od IX do VI – 10 m-cy)*

  (*dot. tylko II stopnia)