Nauka śpiewu

Lekcje dla:

dzieci od 7. roku życia
młodzieży
dorosłych

Lekcje śpiewu Gliwice szkoła muzyczna

Kariera, koncerty, nagrania…

…a może po prostu zwykła przyjemność płynąca ze śpiewu. Odkrycie potencjału głosowego, jaki w nas drzemie, możliwe jest dzięki ludziom, którzy wiedzą jak go wydobyć. Wiele nawet największych światowych gwiazd nie rezygnuje z pomocy nauczycieli. Aby świadomie posługiwać się głosem, trzeba go dobrze poznać. Znajomość budowy narządu głosu i sposobu właściwego używania jest też koniecznym warunkiem, by nie dopuścić jego zniszczenia.

Grupowo lub indywidualnie

W Muzowii zajęcia w klasie wokalnej odbywają się w formie indywidualnej lub grupowej (maksymalnie cztery osoby). Każda lekcja składa się z dwóch części:

 • ćwiczenia emisyjne (intonacja, wyrównywanie rejestrów, poszerzanie skali, dynamika, artykulacja i dykcja),
 • praca nad repertuarem.

Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem wysokiej klasy sprzętu nagłośnieniowego (ucząc posługiwania się mikrofonem) w oparciu o profesjonalne podkłady muzyczne, a także z akompaniamentem fortepianowym.

Nauka śpiewania w Gliwicach w szkole muzycznej

Tryb Hobby

pln240/ mies.
 • Cena uwzględnia rabat 20 zł za terminową płatność
 • 1 lekcja 55 min w tygodniu
 • Zajęcia grupowe
 • Lekcje teorii w ramach lekcji śpiewu
 • Jedna lekcja grupowa 55 min w tygodniu (45 min w przypadku grup dwuosobowych)

  Grupy dostosowane wiekowo, do 6 osób

  36 lekcji w roku (wrzesień – czerwiec)

  Kalendarz zajęć zgodny z kalendarzem szkolnym

  Brak egzaminów

  Semestry kończą się występami uczniów

  Jednorazowa opłata wpisowa 80 zł

  Zapisy trwają cały rok

Tryb Solo

pln390/ mies.
 • Cena uwzględnia rabat 20 zł za terminową płatność
 • 1 lekcja 55 min w tygodniu
 • Zajęcia indywidualne
 • Lekcje teorii w ramach lekcji śpiewu
 • Jedna lekcja indywidualna 55 min w tygodniu

  36 lekcji w roku (wrzesień – czerwiec)

  Kalendarz zajęć zgodny z kalendarzem szkolnym

  Brak egzaminów

  Semestry kończą się występami uczniów

  Wiek od 10. roku życia

  Jednorazowa opłata wpisowa 80 zł

  Zapisy trwają cały rok

Tryb Master / II stopień

pln620/ mies.
 • Cena uwzględnia rabat 20 zł za terminową płatność
 • 3 lekcje w tygodniu
 • Indywidualne lekcje śpiewu
 • Grupowe lekcje teorii i zespołu
 • Jedna indywidualna lekcja instrumentu 55 min w tygodniu

  Jedna lekcja zespołu 55 min w tygodniu

  Jedna grupowa lekcja teoretyczna 45 min w tygodniu (kształcenie słuchu z harmonią)

  36 lekcji każdego przedmiotu w roku (wrzesień – czerwiec)

  Kalendarz zajęć zgodny z kalendarzem szkolnym

  Semestry kończą się występami uczniów

  Wiek od 12. roku życia

  Jednorazowa opłata wpisowa 80 zł

  Przyjęcie kandydata poprzedzone zbadaniem jego predyspozycji muzycznych*

  Sześcioletni cykl nauki zakończony recitalem dyplomowym i otrzymaniem dyplomu ukończenia szkoły muzycznej II st.*

  Opłata stała 300 zł (płatna cały rok – 12 m-cy) oraz edukacyjna 320 zł (płatna od IX do VI – 10 m-cy)*

  (*dot. tylko II stopnia)